SU YALITIMI

Yapıların ömürlerini arttırmak, aşınma, korozyon veya sızıntılara karşı dirençli bir hale getirmek için çeşitli yapı kimyasalları aracılığı ile yapılan uygulamalara su yalıtımı denilir. Binaların yük kaldırıcı sistemleri olan beton ve donatıların aşınma ve korozyondan korunabilmesi için su yalıtım uygulamalarının binaların henüz inşaat aşamasında yapılması gerekir.

Su Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Yapıların ıslak hacimler olarak isimlendirdiğimiz su ile temas eden pek çok alanı vardır. Bu alanlara örnek olarak temel duvarları, teras, çatılar, banyo, mutfak veya tuvaletleri örnek olarak gösterebiliriz. Yapıların su ile teması birden fazla noktadan olabileceği için yalıtım konusunda pek çok farklı uygulama ve ürün çeşidine rastlayabilirsiniz.

Temel ve İstinat Duvarlarının Su Yalıtımı

Temel ve istinat duvarlarının su izolasyonu, inşaat aşamasında yapılır ve en önemli nokta yüzey hazırlığının düzgün yapılmasıdır. Yüzeydeki gevşek parçalar kazınmalı, sivri uçlar ve köşeler pahlanmalıdır. Sürme izolasyon malzemeleri kullanılması önerilen bu uygulamalarda bitüm esaslı membran kullanımı yaygındır.

Zemin Su Yalıtımı

Yapıların zemin betonun altından gelen yeraltı sularından da korunması gerekmektedir. Zemin su izolasyonu metro ve tünel inşaatlarında, bodrum kat ve duvarlarının içten yalıtımında, zeminlerde ve yatay derzlerde veya asansör çukurları gibi suya maruz kalabilecek alanlarda yapılır.

Teraslarda Su Yalıtımı

Teras yalıtımı yaparken bitümlü, çimento-akrilik, poliüretan veya MS polimer / hibrid polimer esaslı ürünlerin kullanılması yerinde olacaktır. Ancak önemle belirtmeliyiz ki hangi tip ürünle su izolasyonu yapılırsa yapılsın öncesinde yüzey hazırlığı kusursuz bir şekilde tamamlanmalıdır.