Varna Yapı

YALITIM SİSTEMLERİ UYGULAMA DETAYLARI

Yüzeylerin Teşhis Edilmesi ve Hazırlanması

Varna Yapı Isı Yalıtımı

Yüzey Tesbiti

Eski ve yeni yapılarda Varna Yapı dış cephe yalıtım sistemi uygulanmadan önce, yüzeylerin uygunluğuna dikkat edilmeli ve yüzeyler uygulama için hazırlanmalıdır. Aşağıdaki test yöntemleri, uygulama öncesi yüzey teşhisini kolaylaştıran yöntemlerdir.

Yüzey Temizliği Testi

Sağlıklı bir uygulama için yüzey temiz olmalıdır. Yüzeydeki toz ve rutubet kontrolü için elle ve/veya siyah bir bezle yüzeylerin üzerinden geçilmelidir.

Yüzey Sağlamlık Testi

Uygulamadan sonra yüzeyden kopmalar ve dolayısıyla çatlaklar oluşmaması için yüzey sağlam olmalıdır. Sert ve sivri uçlu bir aletle birçok noktadan gelişigüzel ve farklı derinliklerde yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

Yüzey Emiciliği Testi

Emiciliği yüksek yüzeylerde yapıştırma harcının erken kuruma ve dökülme riski ortadan kaldırılmalıdır. Bir fırçayla yüzey ıslatılıp yüzeylerin nem oranı ve su emiciliği kontrol edilmelidir.

Varna Yapı Isı Yalıtımı

Yüzey Düzgünlüğü Testi

Teknik ve estetik açıdan iyi sonuç alabilmek için uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır. Mastar ve şakül yardımıyla yüzeyin düzgünlüğü kontrol edilmelidir. Kaçıklık veya düzgünsüzlükler kaba sıva ile giderilmelidir.

Bu testler, bina üzerinde farklı yerler örnek alınarak yapılmalıdır. Yüzeyin teşhisinden ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım uygulaması için gerekli tüm önlemler alındıktan sonra yüzey, böcek, kemirgen hayvanlar vb. yerleşmiş canlılar ve yuvalarından mutlak suretle arındırılmalıdır. 2.2 Toprak Altı, Dış Duvar ve Subasman Hazırlığı

Toprak altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin yalıtım sistemini oluşturmak için ekstrüde polistiren levhalar kullanılır. Toprak altı dış duvarlarda yüzey sıva ile düzeltildikten sonra, projede tariflenen su yalıtım malzemesi ile su yalıtım uygulaması yapılır. Su yalıtımının üzerine ısı yalıtım levhaları serbest olarak yerleştirilir. Diğer bir yöntem ise, ısı yalıtım levhalarının kullanılan su yalıtım malzemesi cinsine göre uygun bir yapıştırıcı ile yapıştırılmasıdır.

Uygulama, baskı duvarı veya toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde su yalıtım levhalarını yapıştırmaya gerek yoktur.

Duvarın toprağa yakın subasman bölgelerinde ise, cephede oluşturulan başlangıç profilinin altından ısı yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine yapıştırılır. Su Yalıtım Levhası üzerinde donatı katmanları oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarda, gerekse subasmanda kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı

- lsı Yalıtım uygulamasına başlamadan önce yüzeydeki önemli bozukluk veya boşluklar, yapıştırma harcı uygulamasından enaz 72 saat önce onarılmalıdır.

- Bina veya cephenin yüzeyine yatay ve dikey olarak ip çekilerek hiza alınmalıdır.

- Sistemin, lsı Yalıtım uygulanmayacak bölümlerle kesiştiği noktalarda mutlaka uygun profiller kullanılarak ya da sıva ile kapatılarak ısı yalıtımının sürekliliği ve kalitesi korunmalıdır.

 

HIZLI TEKLİF AL