DRENAJ SİSTEMLERİ

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimselilkeler çevresinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyo çeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, korunması ve onarılması konularını kapsayan ve ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürebilirlik adına ekolojik öncelikle projeler üretilmesini sağlayan bir planlama ve tasarım dalıdır peyzaj mimarlığı.

Planlama ve tasarım sürecinde yumuşak peyzaj materyalleri (otsu, odunsu, su, mevsimlik ve yerötücü bitkiler, çim, çalılar, ağaçcıklar, ağaçlar gibi canlı materyaller kullanılır; sert peyzaj materyalleri (ahşap, tuğa, çakıl, kaya, cam, traverten, heykel, metal, parke taşı gibi cansız malzemeler kullanılır. Ayrıca peyzaj yapıları kapsamında farklı yapısal peyzaj elemanları (kentseI donatılar) mevcuttur. Peyzaj mimarlığı başta mimarlık, mekan ve hacim sanatları olmak üzere birçok sanat dalları ile de koordineli bir çalışma disiplinidir.

Peyzaj uygulaması yapılan alanların büyüklüğü ve kullanım şekilleri imkan ve mekan ölçüsünde büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Bu aşamada peyzaj uygulaması yapılan alanların etkisinin sürekliliğinin sağlanması ve yapılan maddi harcamaların uzun vadede kalıcılığının sağlanması anlamında profesyonel peyzaj bakımı yapan firmalarla çalışılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

İÇ DRENAJ

Dış drenaj yapma imkanı bulunmayan durumlarda bodrum katında yapılan drenaj şeklidir.

Genellikle konutların merkezi yerinde bodrum döşemesi en az 2m derinlikte ve 50x50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılmaktadır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülmekte ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatılmaktadır. Kuyu üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmektedir.

Bir ucu suyun döküleceği yere başlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilmekte ancak boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmakta ve ucuna da bir süzgeç takılmaktadır. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde su pompası çalışmakta ve suyun dışarı atılması sağlamaktadır.

DIŞ DRENAJ

İç drenajdan farkı, konut çevresinde temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %540 eğimli bir kanal açılmakta ve kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil kunkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenmektedirler. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılmakta, kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulmaktadır.